ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawatel. (022) 826 21 50 w. 36 · fax (022) 826 21 55

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

Od 2012 roku mamy status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia pozyskiwanie funduszy od osób prawnych i fizycznych w ramach darowizn i odliczeń podatkowych, a także otrzymanie 1% w ramach corocznego rozliczenia podatku PIT.

Co to jest organizacja pożytku publicznego?

Organizacja pożytku publicznego (w skrócie OPP) to to taka organizacja pozarządowa, której sąd rejestrowy (Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie KRS) przyznał, na jej wniosek, status pożytku publicznego.  OPP nie jest organem administracji publicznej, ani też jej działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Zazwyczaj są to stowarzyszenia i fundacje.

W praktyce oznacza to prowadzenie przez organizację pożytku publicznego działań na rzecz dobra wspólnego, a więc przynoszących korzyść innym, właściwie w każdym obszarze, który nazwać można społecznym. Zakres tych obszarów jest określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku.

Działalnością pożytku publicznego może być np.:

  • działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego
  • działalność na rzecz kultury i sztuki
  • pomoc społeczna i pomoc rodzinie
  • ochrona zdrowia
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • działalność charytatywna

Z chwilą uzyskania statusu pożytku publicznego, organizacji przysługują różne przywileje, np. prawo do otrzymywania 1% podatku czy prawo do nieodpłatnego informowania w radio i telewizji publicznej o działalności organizacji, ale też nakładane dodatkowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej.

Jak wesprzeć organizację pożytku publicznego?

Każda osoba rozliczająca PIT może odprowadzić 1% podatku. To bardzo prosta czynność, która nikomu nie sprawi problemu, a przyniesie wiele pomocy.

Ważne, że pieniądze w ramach 1% nie uszczuplają Twoich funduszy, ale są pobierane z tego co i tak zostałoby przekazane do Skarbu Państwa.

Pamiętaj, że to Ty możesz wybrać kogo wesprzesz.

Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnianego formularza PIT wprowadzić nazwę i numer KRS organizacji, której chce się przekazać swój 1%  w naszym przypadku jest to 0000319773 i gotowe. Pieniądze zasilą konto wybranej fundacji, a nie Skarb Państwa. Przekazaniem środków z 1% zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego, zatem dla podatnika nie oznacza to żadnych dodatkowych utrudnień.

 

Zobacz co już zrobiliśmy

Pobierz sprawozdanie i bilans

Kuropatwa szara

Kuropatwa pozostaje jednym z bardziej pospolitych ptaków łownych występujących na terenie Polski. Prowadzony od początku lat dziewięćdziesiątych monitoring stanu populacji wskazuje wyraźny spadek liczebności już w latach dziewięćdziesiątych.  Według danych GUS liczebność ptaków w 1975 r. oceniano na 3 227  tys. osobników.

Czytaj więcej

Bażant

Stosunkowo najbardziej korzystnie, z krajowych przedstawicieli zwierzyny drobnej, przedstawia się sytuacja bażanta. Pozostaje on jednym z najbardziej pospolitych gatunków zwierząt łownych bytujących w krajobrazie rolniczym. Należy zwrócić uwagę, iż nie jest to gatunek rodzimy, a udana introdukcja przeprowadzona w polskich warunkach spowodowała, iż pozyskanie w sezonie łowieckim 1975/1976 przekroczyło 200 tys. szt.

Czytaj więcej

Zając

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku zając szarak należał do najpospolitszych zwierząt łownych w Polsce. Według danych statystycznych w 1970 r. pozyskano łącznie 386 tys. szt zajęcy. Oceniając ówczesne znaczenie gospodarcze tego gatunku można stwierdzić, iż był on najważniejszym zwierzęciem łownym PRL. Oprócz realizacji planu odstrzałów prowadzono eksploatację hodowli otwartej, w 1970 r. odłowiono łącznie 77 tys. szt zajęcy.

Czytaj więcej

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji
Zwierząt Dziko Żyjących

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

tel. (022) 826 21 50 w. 36
fax (022) 826 21 55

E-mail: kontakt@fundacjareintrodukcji.pl

NIP 525 244 58 33
REGON 141710910
KRS 0000319773

Nr konta
43 1020 1156 0000 7202 0091 1529

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'.