ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawatel. (022) 826 21 50 w. 36 · fax (022) 826 21 55

Kuropatwa szara

Kuropatwa pozostaje jednym z bardziej pospolitych ptaków łownych występujących na terenie Polski. Prowadzony od początku lat dziewięćdziesiątych monitoring stanu populacji wskazuje wyraźny spadek liczebności już w latach dziewięćdziesiątych.  Według danych GUS liczebność ptaków w 1975 r. oceniano na 3 227  tys. osobników.

Kuropatwy podobnie jak zające występują na obszarach o ekstensywnej gospodarce rolnej, z dużym zróżnicowaniem powierzchni upraw. Tak więc intensyfikacja produkcji rolnej nie wpływa korzystnie na stany populacji zwierzyny drobnej.

Jednym z najbardziej istotnych wrogów kuropatwy, jak również zająca, pozostaje doskonale adaptujący się w zmiennych warunków zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej lis.  Intensywny odstrzał tego drapieżnika przyczynia się do utrzymania wysokich stanów kuropatwy, stąd największa koncentracja tego gatunku występuje w rejonach, gdzie prowadzona jest intensywna redukcja lisa i ekstensywne rolnictwo (województwo mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie).

Po około trzykrotnym spadku średniego zagęszczenia kuropatw w Polsce w latach 90. ubiegłego stulecia, na początku obecnego wieku krajowa populacja tych ptaków ustabilizowała się. Jednak podczas ostatniego dziesięciolecia miały miejsce najpierw wahania stanów kuropatw, a potem wyraźny spadek. W konsekwencji, w latach 2011-2015 ich średnie zagęszczenie było o 40% mniejsze niż w okresie 2001-2005. W ostatnich dwóch latach zaznaczył się jednak nieznaczny wzrost. Obecnie wiosenną liczebność populacji szacuje sią na 280 tys. osobników.

Zobacz co już zrobiliśmy

Pobierz sprawozdanie i bilans

Kuropatwa szara

Kuropatwa pozostaje jednym z bardziej pospolitych ptaków łownych występujących na terenie Polski. Prowadzony od początku lat dziewięćdziesiątych monitoring stanu populacji wskazuje wyraźny spadek liczebności już w latach dziewięćdziesiątych.  Według danych GUS liczebność ptaków w 1975 r. oceniano na 3 227  tys. osobników.

Czytaj więcej

Bażant

Stosunkowo najbardziej korzystnie, z krajowych przedstawicieli zwierzyny drobnej, przedstawia się sytuacja bażanta. Pozostaje on jednym z najbardziej pospolitych gatunków zwierząt łownych bytujących w krajobrazie rolniczym. Należy zwrócić uwagę, iż nie jest to gatunek rodzimy, a udana introdukcja przeprowadzona w polskich warunkach spowodowała, iż pozyskanie w sezonie łowieckim 1975/1976 przekroczyło 200 tys. szt.

Czytaj więcej

Zając

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku zając szarak należał do najpospolitszych zwierząt łownych w Polsce. Według danych statystycznych w 1970 r. pozyskano łącznie 386 tys. szt zajęcy. Oceniając ówczesne znaczenie gospodarcze tego gatunku można stwierdzić, iż był on najważniejszym zwierzęciem łownym PRL. Oprócz realizacji planu odstrzałów prowadzono eksploatację hodowli otwartej, w 1970 r. odłowiono łącznie 77 tys. szt zajęcy.

Czytaj więcej

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji
Zwierząt Dziko Żyjących

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

tel. (022) 826 21 50 w. 36
fax (022) 826 21 55

E-mail: kontakt@fundacjareintrodukcji.pl

NIP 525 244 58 33
REGON 141710910
KRS 0000319773

Nr konta
43 1020 1156 0000 7202 0091 1529

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'.