ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawatel. (022) 826 21 50 w. 36 · fax (022) 826 21 55

Zając

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku zając szarak należał do najpospolitszych zwierząt łownych w Polsce. Według danych statystycznych w 1970 r. pozyskano łącznie 386 tys. szt zajęcy. Oceniając ówczesne znaczenie gospodarcze tego gatunku można stwierdzić, iż był on najważniejszym zwierzęciem łownym PRL. Oprócz realizacji planu odstrzałów prowadzono eksploatację hodowli otwartej, w 1970 r. odłowiono łącznie 77 tys. szt zajęcy.

Zając stał się zwierzęciem eksportowym, w połowie lat sześćdziesiątych wywożono z kraju ok. 50 tys osobników rocznie. Według badań Instytutu Ekologii PAN, w sezonie 1964/1965 statystyczny myśliwy w Polsce polował na zające około 5 razy, pozyskując ponad 20 sztuk zwierząt. Dane statystyczne z 2008 r. informują o odłowach zaledwie 163 szt co stanowi niecały 1% populacji zająca oszacowanej na podstawie jaj wiosennego stanu. Liczebność zająca ocenia się na 749,9 tys. osobników zaś odstrzał szacowany jest zaledwie na ok. 17 tys. szt.

Ostatnio nie obserwowano dalszego, spadkowego trendu wielkości pozyskania, lecz jedynie wahania z roku na rok. Natomiast wiosenna liczebność zajęcy, szacowana przez myśliwych, w ciągu ostatniego dziesięciolecia zwiększała się nieznacznie każdego roku, co łącznie w latach 2005-2015 daje wzrost o 51% .

Zobacz co już zrobiliśmy

Pobierz sprawozdanie i bilans

Kuropatwa szara

Kuropatwa pozostaje jednym z bardziej pospolitych ptaków łownych występujących na terenie Polski. Prowadzony od początku lat dziewięćdziesiątych monitoring stanu populacji wskazuje wyraźny spadek liczebności już w latach dziewięćdziesiątych.  Według danych GUS liczebność ptaków w 1975 r. oceniano na 3 227  tys. osobników.

Czytaj więcej

Bażant

Stosunkowo najbardziej korzystnie, z krajowych przedstawicieli zwierzyny drobnej, przedstawia się sytuacja bażanta. Pozostaje on jednym z najbardziej pospolitych gatunków zwierząt łownych bytujących w krajobrazie rolniczym. Należy zwrócić uwagę, iż nie jest to gatunek rodzimy, a udana introdukcja przeprowadzona w polskich warunkach spowodowała, iż pozyskanie w sezonie łowieckim 1975/1976 przekroczyło 200 tys. szt.

Czytaj więcej

Zając

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku zając szarak należał do najpospolitszych zwierząt łownych w Polsce. Według danych statystycznych w 1970 r. pozyskano łącznie 386 tys. szt zajęcy. Oceniając ówczesne znaczenie gospodarcze tego gatunku można stwierdzić, iż był on najważniejszym zwierzęciem łownym PRL. Oprócz realizacji planu odstrzałów prowadzono eksploatację hodowli otwartej, w 1970 r. odłowiono łącznie 77 tys. szt zajęcy.

Czytaj więcej

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji
Zwierząt Dziko Żyjących

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

tel. (022) 826 21 50 w. 36
fax (022) 826 21 55

E-mail: kontakt@fundacjareintrodukcji.pl

NIP 525 244 58 33
REGON 141710910
KRS 0000319773

Nr konta
43 1020 1156 0000 7202 0091 1529

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'.